Disclaimer

Website
Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met Integrate 4u B.V. en haar producten, diensten en activiteiten. Hoewel Integrate 4u grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert wij niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.

Integrate 4u streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. 
Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Integrate 4u B.V.

Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Integrate 4u B.V. te Woudenberg, (KVK 66409217) en daarop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

E-mail
De informatie opgenomen in onze mailberichten kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van onze mailberichten zijn op persoonlijke titel van de auteur tot stand gekomen en hoeven niet noodzakelijk het standpunt van onze onderneming weer te geven. Indien je een mail bericht onterecht ontvangt, wordt verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. In dit geval zijn verspreiding, forwarden, printen en kopiëren van het verkeerd geadresseerde e-mailbericht verboden.Contact 4u


Stationsweg Oost 184 B
3931 EW  Woudenberg
033 43 43 105


info@integrate4u.nl