FAQ

Wij zijn AFAS & Nodum partner en hier zijn we trots op!  Al onze koppelingen en integraties hebben of een directe koppeling met AFAS of zijn geïntegreerd in InSite en/of OutSite.  Wij realiseren deze oplossingen op het platform Nodum waar we per klant één of meerdere projecten hebben draaien.

Het kan voorkomen dat een nieuwe build of update van AFAS of Nodum gevolgen heeft voor de koppelingen & integraties die wij gemaakt hebben. In onderstaande veelgestelde vragen geven wij antwoord op vragen die op zo’n moment leven bij onze klanten.Waarom heb ik een offerte/factuur gekregen voor het aanpassen van mijn project in verband met een update of build van AFAS?

Wij hebben bij het constateren van de aanpassingen in de software van AFAS of Nodum als eerste gekeken voor welke van onze klanten deze nieuwe build of update gevolgen zou hebben. Mocht het een ‘algemene’ aanpassing zijn die voor al onze klanten van toepassing is dan kunnen wij dit oplossen in overleg met de leverancier van Nodum.  De kosten van een dergelijke aanpassing worden dan gedragen door ons en de leverancier van Nodum.  Echter in dit geval betreft het een aanpassing bij een beperkt aantal klanten voor een klantspecifieke oplossing die wij gerealiseerd hebben. Deze aanpassingen zullen dus per project en per klant doorgevoerd moeten worden en hier zijn programmeer kosten aan verbonden.  In het bijgeleverde projectplan hebben wij beschreven wat de benodigde aanpassingen precies inhouden en wat de kosten daarvan zijn.

Vallen de kosten hiervan niet onder mijn SLA die ik bij jullie heb?

Wij vragen van onze klanten een bescheiden bijdrage voor het hosten en onderhouden van hun project(en).  Voor deze kosten onderhouden wij het project, hosten het bij Nodum, wij monitoren op foutmeldingen en de gebruikte get- en update connectoren worden na realisatie opgenomen in de teststraat bij AFAS.  Bij deze SLA inbegrepen is wel het onderzoek naar foutmeldingen welke veroorzaakt worden door een nieuwe build of update van AFAS of Nodum daarvoor zijn wij partner van deze twee partijen.

Het herstellen ten gevolge van updates van AFAS of Nodum zit hier niet bij inbegrepen. In zo’n geval starten wij een onderzoek naar de herkomst van de melding, wij nemen contact op met AFAS en/of Nodum en we stellen indien mogelijk een plan van aanpak op welke nodig is om het project actief te houden of weer te krijgen.  Mocht het een ‘algemene’ aanpassing zijn benodigd voor al onze klanten en projecten dan nemen wij de kosten hiervoor onder de standaard SLA voor onze rekening.

Kan ik een aanvullende SLA krijgen waar dit soort aanpassingen wel inzitten?

Het is mogelijk om speciaal voor het door jou gerealiseerde project een aanvullende SLA af te sluiten waarbij wij wel garanderen dat jouw project ook na een AFAS update blijft draaien of hersteld wordt. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan kan je hiervoor contact met ons opnemen, we kunnen dan met elkaar bepalen wat de voorwaarden en wensen zijn van beide partijen.

Waarom is mij op voorhand niet verteld dat deze aanpassing nodig zou zijn?

Zowel de leveranciers van Profit als Nodum (AFAS & Nodum) zijn innovatieve en vooruitstrevende organisaties die veel tijd steken in het ontwikkelen van hun software om ervoor te zorgen dat hun oplossing altijd voorzien is van de laatste wensen van de klant en werkt volgens de nieuwste technieken.
Om die reden is er geen ‘lange roadmap’ aanwezig waarop wij kunnen anticiperen.  De snelheid en flexibiliteit van beide partners ervaren wij als een groot voordeel waarbij de keerzijde echter is dat wij niet altijd weten wat de toekomst ons zal brengen.

Waarom ben ik zo laat geïnformeerd over deze aanpassing?

In de meest voorkomende gevallen is een aanpassing op voorhand bij ons bekend doordat wij al onze projecten mee laten draaien in de teststraat van AFAS.  Ook worden aanpassingen door AFAS en Nodum meestal vooraf gecommuniceerd via de KB, mailings en forums. Het kan echter voorkomen dat aanpassingen in de software van AFAS of Nodum noodzakelijk zijn op basis van beveiliging of ontwikkeling en dat hiervan vooraf niet goed genoeg bekend is wat de gevolgen zijn voor de gebruikers en de gebruikte koppelingen. Op zo’n moment zullen we moeten anticiperen ‘on the run’ wij hebben tijdens het uitzoeken van de uitdaging en het realiseren van de oplossing hierover nauw contact met AFAS en Nodum en alle partijen doen hun uiterste best om dit zo snel en constructief mogelijk op te lossen met zo min mogelijk schade en oponthoud voor onze klanten. Wij werken hiervoor nauw samen met de programmeurs van AFAS en Nodum.


Mijn project is nu niet actief en ik ondervind hiervan schade, kan ik dit bij jullie declareren?

Wij voorzien helaas niet in een vergoeding voor gederfde inkomsten uit het niet werken van een van onze oplossingen.  De kosten van een verzekering hiervoor zouden wij in de kosten van onze SLA op moeten nemen en dit is lastig aangezien op voorhand niet bekend is wat de gederfde inkomsten zijn. Wij leveren klant specifieke oplossingen wat het onmogelijk maakt dit te verzekeren. Wij adviseren onze klanten om zelf een inschatting te maken van de kosten die ontstaan als onze oplossing niet meer werkt en hier indien gewenst zelf een verzekering voor af te sluiten.

 

Kan AFAS of Nodum dit niet oplossen?

Na het constateren van een noodzakelijke aanpassing in onze software aan de hand van een nieuwe build of update van AFAS of Nodum nemen wij direct contact op met de betreffende leverancier. In overleg met de leverancier gaan wij kijken of zij in staat zijn een patch (reparatie) uit te voeren die de uitdaging voor ons op kan lossen.  Mocht echter blijken dat het voor deze partijen niet mogelijk is dit voor ons te patchen dan gaan wij kijken hoe en of wij dit voor onze klanten kunnen  oplossen.


Mijn update of nieuwe build van AFAS is opeens uitgesteld waarom is dat?

In het geval dat wij vooraf hebben kunnen constateren dat een aanpassing noodzakelijk is voor het functioneren van het project en de nieuw update of build is nog niet doorgevoerd dan vragen wij AFAS om deze uit te stellen zodat wij de tijd hebben om de oplossing te programmeren (na akkoord klant op de offerte). Dit geeft ons de tijd om de nieuwe code toe te voegen en te testen op een testomgeving zonder de huidige werkende situatie te frustreren.

Om de nieuwe oplossing goed te kunnen testen is het wel noodzakelijk dat een kopie van de eigen omgeving wordt teruggezet bij AFAS in een silo waarop de update of build al is doorgevoerd. Op die manier kunnen wij direct de nieuwe situatie testen.  De klant dient hiervoor wel akkoord te geven / opdracht te geven via de portal van AFAS.

 

Mijn project is nu opeens anders / werkt anders waarom is dat?

Een aanpassing bij AFAS of Nodum is meestal het gevolg van een positieve ontwikkeling of het betreft een uitbreiding van functionaliteiten.  Als service van onze kant zullen wij indien van toepassing aanbieden om gelijk deze verbetering ook door te voeren in de koppeling of integratie. Zo profiteer je als klant ook direct mee inzake de nieuw opgeleverde functionaliteiten.

 

Kan ik mijn project stopzetten als ik de aanpassing niet wil/kan betalen?

Vanzelfsprekend kan dat!  Wij begrijpen dat iedere klant voor zichzelf een afweging zal maken  tussen de kosten voor de reparatie en het gebruik van onze oplossing.  Mocht je geen gebruik willen maken van de door ons voorgestelde offerte omdat de kosten niet opwegen tegen het gebruik dan zetten wij per direct het project stop.  Reeds betaalde kosten voor onderhoud, hosting (en onze standaard inbegrepen SLA) zullen wij crediteren vanaf het moment dat het project niet meer actief was / wordt. 

Voorbeeld: Hosting voor 1 jaar afgesloten van 1 januari tot 31 december en het project valt uit op 14 mei dan zullen wij van 1 mei tot en met 31 december crediteren.Integrate 4u 


Stationsweg Oost 184 B                                                                                                                                  3931 EW  Woudenberg                                                                                                                                      033 43 43 105

info@integrate4u.nl